เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อสนองคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 

ผู้อุปถัมภ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น  (สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)

ข่าวสาร

รวมเวปไซต์ดีๆ ของพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

ของดีวิปัสสนา เน้นปัญญาแก้ไข ไม่เรี่ยไรบอกบุญ สอนให้รู้คุณบิดรมารดา เป็นสาขาของหลวงพ่อจรัญ

Visitors: 206,773