บัญชีร่วมบุญ

 บัญชี โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ

 เลขที่บัญชี  551-430011-2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 ชื่อบัญชี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน


บัญชี ส่วนกลาง (ค่าอาหาร,บำรุงศูนย์ฯ,ชำระหนี้สงฆ์)

เลขที่บัญชี  551-413011-9  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี พระยุทธนา บุญธร/พระพิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม/พระมานะชัย เมธิยนนท์

 

                                    บัญชี ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

                                                เลขที่บัญชี  551-438989-9  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                                                ชื่อบัญชี พระยุทธนา บุญธร/พระพิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม/พระมานะชัย เมธิยนนท์

 

                                    บัญชี สร้างและบูรณะซ่อมแซม

                                                เลขที่บัญชี  551-429968-8  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                                                ชื่อบัญชี พระยุทธนา บุญธร/พระพิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม/พระมานะชัย เมธิยนนท์


                                  
 บัญชี ธรรมทาน

                                               เลขที่บัญชี  551-410690-8  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                                               ชื่อบัญชี พระยุทธนา บุญธร/พระพิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม/พระมานะชัย เมธิยนนท์

 

                                   บัญชี กองทุนพระธรรมสิงหบุราจารย์

                                               เลขที่บัญชี  551-442590-4  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                                              ชื่อบัญชี พระยุทธนา บุญธร/พระพิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม/พระมานะชัย เมธิยนนท์

                                        

 

 

 

 

Visitors: 202,974