การเดินทาง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 15 บ้านเนินทอง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Visitors: 206,771