สำนักงานเวฬุวัน

สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๓-๖๖๒-๖๓๖๓

Visitors: 205,128