บุคคลากร


  • p99.jpg
    พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี องค์อุปถัมภ์ ผู้ก่อตั้ง ผู้มอบทุนในก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น พระครูปัญญาประสิทธ...

  • iko.jpg

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 206,773