สำนักงานเวฬุวัน

สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.

โทรศัพท์่ติดต่อ ๐๘๓-๖๖๒๖๓๖๓
Visitors: 62,224