วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน ๔ ตามแนวทางคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

 • 16299601_650537115147983_3444701316962189717_o.jpg
  วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร วิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการศึกษาชีวิต เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์นานาประการ ออกเสียจากชีวิต เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงว่า ชีวิตมันคืออะไรกันแน่ ปกติเรา...

 • 16715914_659814100886951_7960272715724098122_o.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด กรุณาใส่ข้อความ … ธุระในพระศาสนา ธุระในพระศาสนามี ๒ อย่างคือ ๑. คันถธุระ ๒. วิปัสสนาธุระ คันถธุระได้แก่การศึกษาเล่าเรียนให้รู้เรื่องพระศาสน...

 • การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานนั้นเรียนได้ ๒ อย่างคือ ๑. เรียนอันดับ ๒. เรียนสันโดษ การเรียนอันดับคือ การเรียนให้รู้จักขันธ์ ๕ ว่าได้แก่อะไรบ้าง ย่อให้สั้นใน...

 • สติปัฏฐาน ๔ มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า เราจะปฏิบัติธรรมในแนวไหน หรือสำนักใด จึงจะเป็นการถูกต้องและได้ผล คำถามเช่นนี้เป็นคำถามที่ถูกต้อง และไม่ควรถูกตำหนิว่าชอบเลือกนั่นเลือกนี่ ที่ถาม...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น การเดินจงกรม ก่อนเดินให้ยกมือไขว้หลัง มือขวาจับข้อมือซ้าย วางไว้ตรงกระเบนเหน็บ ยืนตัวตรง เงยหน้า หลับตา ให้สติจ...

 • คติธรรมคำสอน เรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน ยืน ผู้ปฏิบัติยืนตรงแล้วไม่ต้องชิดเท้าเดี๋ยวจะล้มไป ยืนธรรมดา เอามือไพล่หลังมือขวาจับข้อมือซ้าย วางตรงกระเบนเหน็บตั้งตัวตรง ๆ วาดมโนภาพว่า เราย...

 • กรรมฐาน (กัมมัฏฐาน) โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ เราเจริญกรรมฐานมา ๓๕ ปี เจริญ “อานาปา” มา ๒๐ ปี เศษ มโนมยิทธิมา ๑๐ ปีเศษ เพ่งกสิณได้ธรรมกายได้ ทำนองนี้ เป็นต้น มันต้องทำได้ ถ้าทำไม่ได้...

 • คติธรรมคำสอน เรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน ยืน ผู้ปฏิบัติยืนตรงแล้วไม่ต้องชิดเท้าเดี๋ยวจะล้มไป ยืนธรรมดา เอามือไพล่หลังมือขวาจับข้อมือซ้าย วางตรงกระเบนเหน็บตั้งตัวตรง ๆ วาดมโนภาพว่า เราย...

 • อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม ๑. มีวินัยในตัวเอง 3 ประการคือ ๑ รู้จักระวังตัว ๒ รู้จักควบคุมตัวได้ ๓ รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็กจะไม่เถียงผู้ใหญ่ ๒. มีกิจนิสัย ๔ ประการ ๑ ขยัน...
Visitors: 73,080