ครบรอบ ๒๐ ปี

ที่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

เพื่อเป็นสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

และคืนของดี คือ วิปัสสนากรรมฐาน ให้ชาวขอนแก่น และภาคอีสาน

 

 ขอเชิญเข้าสู่เวปไซต์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน