เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อสนองคุณครูอุปัชฌาย์อาจารยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 

ผู้อุปถัมภ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น  เพื่อเป็นสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

 • สำนักวิปัสสนากรรมฐาน

 • โครงการอบรมพัฒนาจิต

 • โครงการอบรมประจำปี

 • ดูตารางการอบ

กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

กิจกรรมภาคฤดูร้อน

สอบถามเพิ่มเติม 081-3929966

 • พระอาจารย์ไก่

ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๐

 • มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

 • มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

 • มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

ขอเชิญร่วมสวดมนต์วันพระ

 • ทุกวันพระ ขอเชิญพุทะศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม


ขอเชิญร่วมเวียนเทียน

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม

 • ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม
ประวัติหลวงพ่อจรัญ
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...

ข่าวสาร

รวมเวปไซต์ดีๆ ของพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เวปหลักวัดอัมพวัน รวมประวัติผลงานด้านต่างๆของหลวงพ่อจรัญ

 • โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

เวปประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลักของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

 • โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์ุบรี

เวปหนังสือกฏแห่งกรรมภาษาอังกฤษ ของหลวงพ่อจรัญ

 • โดยคุณปิยะพันธ์ อินทสุวรรณ

เวปรวบรวมผลงานด้านหนังสือของหลวงพ่อ

 • โดยคุณปิยะพันธ์ อินทสุวรรณ

ของดีวิปัสสนา เน้นปัญญาแก้ไข ไม่เรี่ยไรบอกบุญ สอนให้รู้คุณบิดรมารดา เป็นสาขาของหลวงพ่อจรัญ