เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อสนองคุณครูอุปัชฌาย์อาจารยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 

ผู้อุปถัมภ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น  เพื่อเป็นสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

  • ทุกวันพระ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
ขอเชิญร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลา ๗๒ ปีฯ
  • ขอเชิญญาติธรรมผู้สนใจ เข้าสมัครเพื่อร่วมปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ โดยวิธีการสอนตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ได้ทุกวัน ลงทะเบียนได้ที่อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย์

ข่าวสาร

รวมเวปไซต์ดีๆ ของพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

ของดีวิปัสสนา เน้นปัญญาแก้ไข ไม่เรี่ยไรบอกบุญ สอนให้รู้คุณบิดรมารดา เป็นสาขาของหลวงพ่อจรัญ

Visitors: 75,536