เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อสนองคุณครูอุปัชฌาย์อาจารยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 

ผู้อุปถัมภ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น  เพื่อเป็นสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

โครงการเปิดรับการอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางสติปัฏฐานสี่

เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ หน่วยงาน บริษัท กลุ่มคณะบุคคล เข้ารับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน

  • สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

เปิดรับประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวัน

  • อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย์(สุริสา)

ระหว่างวันที่

  • ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

  • ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ขอเชิญร่วมสวดมนต์วันพระ

  • ทุกวันพระ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลา ๗๒ ปีฯ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม

  • ขอเชิญญาติธรรมผู้สนใจ เข้าสมัครเพื่อร่วมปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ โดยวิธีการสอนตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ได้ทุกวัน ลงทะเบียนได้ที่อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย์
ประวัติหลวงพ่อจรัญ อ่านต่อ...
ประวัติการสร้างสวนเวฬุวัน อ่านต่อ...
ประวัติการสร้าง อ่านต่อ...
สำหรับญาติธรรมผู้สนใจเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีดังนี้
ประวัติพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์
มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน มีประวัติความเป็นมาดังนี้
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
หลวงพ่อทอง

ข่าวสาร

ประวัติ
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น
สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

รวมเวปไซต์ดีๆ ของพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เวปหลักวัดอัมพวัน รวมประวัติผลงานด้านต่างๆของหลวงพ่อจรัญ

  • โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

เวปประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลักของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

  • โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์ุบรี

เวปหนังสือกฏแห่งกรรมภาษาอังกฤษ ของหลวงพ่อจรัญ

  • โดยคุณปิยะพันธ์ อินทสุวรรณ

เวปรวบรวมผลงานด้านหนังสือของหลวงพ่อ

  • โดยคุณปิยะพันธ์ อินทสุวรรณ

ของดีวิปัสสนา เน้นปัญญาแก้ไข ไม่เรี่ยไรบอกบุญ สอนให้รู้คุณบิดรมารดา เป็นสาขาของหลวงพ่อจรัญ

Visitors: 16,000